Arkiv

Nedan visas tidigare nyheter.

 

20221005

Tack alla för en väl genomförd aktivitetsdag 1/10! Nu lämnar område 3 över ansvaret för kommande aktiviteter till område 4.

Hälsningar Styrelsen 

20221002

Vattenåtgången i september var 139,5 kbm vilket är ca 50 kbm mindre än snittet för de fyra föregående åren. Tack alla för att ni är sparsamma och sköter er del av vår gemensamma vattenanläggning.
Hälsningar Vattenansvariga 

20220921

Höstens aktivitetsdag/städdag Nolsterbystrand samfällighet 1/10 2022
Klockan 9.00 vid föreningshuset hamnen för information och arbetsfördelning
Behöver ni bensin eller klingor till röjsågar mm så hör av er till Bengt Lagerlöf, 
Skogsstigen 2

Område 3 ansvarar för förtäringen som serveras klockan 13.00

Välkomna styrelsen

20220901
I augusti var vi extra duktiga på att vara aktsamma om vårt dricksvatten. 176,5 kbm gick åt. Det är en halvering jämfört med 2019 och 2020 och 40 kbm mindre än 2021. Viktigt att vi fortsätter vara sparsamma med tanke på att grundvattnet, enligt SGU, är extremt lågt i vårt område. 

20220801
Fortsatt lägre vattenåtgång i juli 2022 än tidigare år. Totalt 343 kbm gick ut från våra två borrhål via pumphuset. Det är 33 kbm mindre än 2021.

Vi hoppas att den positiva trenden ska hålla i sig. SGU varnar för mycket lågt grundvatten och risk för vattenbrist i vårt område. Se mera info i Facebook på vår sida Nolsterbystrand.

20220704
Vi var sparsamma med vårt gemensamma dricksvatten även i juni. 271 kbm är lite lägre än genomsnittet för månaden.

Tack från vattenansvariga

Under maj förbrukades 149 kbm dricksvatten. Det är klart mindre än de senaste åren. Tack alla för att ni är noga med att sköta era anläggningar inkl avstängningsventilen till er fastighet.

Årsstämma 2022

Traditionsenligt genomförs stämman söndagen 26 juni kl. 09:30 vid föreningshuset i hamnen. Formell kallelse med dagordning delas ut i brevlådorna helgen 4-5 juni. Handlingarna till stämman kommer att finns att läsa i föreningshuset fr.o.m. 5 juni och också här på hemsidan. Logga in och klicka sedan på Årsstämma 2022.


Midsommar 2022

20220504

I april gick det åt 93,5 kbm dricksvatten. Den i särklasst lägsta förbrukningen på flera år.
Inga vattenläckor. Vattenansvariga tackar!

20220411

Välkommen till vårens städdag 23 april

Vi ses kl 09.00 vid föreningshuset i hamnen där dagens uppgifter fördelas. Hamnen ska iordningställas och hela området städas efter vintern.

Polisen informerar
Vårt område har varje år drabbats av stölder både på land och på vatten. Polisen i Östhammar, Bengt Eriksson, medverkar vid fikat kl 13 (område 3 arrangerar) och ger råd till oss vad kan/bör vi göra för att förebygga att detta ska hända igen och att ingen ska behöva drabbas. 

--------------------------------

20220411

PÅSLÄPP AV SOMMARVATTNET – LÅT OSS HJÄLPAS ÅT

Sommarvattnet kommer vattenansvariga att öppna på Långfredagen 15 april. Vattnet kommer då att vara avstängt i hela området mellan kl 09.30 – ca 12.00 med reservation för eventuella överraskningar, typ vattenläckor. Då kan tiden överskridas.

Öppnandet går till så här:

  • Vi stänger vattnet in till samtliga vägar, även de med vintervatten.

  • Sedan öppnar vi en väg i taget och ser om det är tätt eller om det finns läckage.

  • När en väg är kontrollerad stänger vi den vägen igen och går vidare till och öppnar nästa väg och gör samma procedur med den.

När hela området är kontrollerat öppnas de vägar som är ok. Om det finns läckor så blir den/de vägarna stängda tills läckagen är lokaliserade och åtgärdade. Om det finns läckage på “din gata” är det viktigt att alla är beredda hjälpas åt att hitta den.

Under tiden som man testar vattnet på din gata är det viktigt att du inte spolar något vatten. Då indikeras ett läckage och din gata blir stängd tills orsaken hittats.

Kom ihåg att öppna resp. stänga avstängningsventilen in till din fastighet på rätt sätt. Oavsett om du har en ventil som ska vridas 1/4 varv eller en som ska vridas många varv ska den ALLTID ÖPPNAS/STÄNGAS HELT OCH HÅLLET. Lämnas ventilen delvis öppen kommer de ventiler som har dränering att fortsätta att spola ut vatten nere i marken. På vattenmätaren i Pumphuset ser man att vatten försvinner och tolkar det som ett läckage.

Ventilen kan vara lite trög så du måste ta i ordentligt för att verkligen öppna/stänga i botten.

 ---------------------------------

20220406

Vintern behåller greppet om naturen och just nu är det inte möjligt att släppa på sommarvattnet pga. tjäle och snö. Vi hoppas att det ska vara möjligt på Långfredagen 15 april.

----------------------------------

20220404

BEGRÄNSNINGAR FÖR TUNGA FORDON UNDER TJÄLLOSSNINGEN 

Vägansvarige informerar:

Trafikverket har gett oss tillstånd att införa begränsning för hur tunga fordon som får köra på våra vägar under tiden tjällossning pågår. Begränsningen är satt till max 4 ton. Fordon för soptömning är undantagna. Syftet med begränsningen är att förebygga skador i vägarna.

Vägansvarig har satt upp skylt vid infarten på Nolsterbystrandsvägen Skylten tas ner när tjällossningen är över. Begränsningsperioden anpassas till behovet varje år.

-----------------------------------

20220401

I mars förbrukade vi 42,5 kbm dricksvatten. Bra jobbat alla!
 
20220302

Vattenansvariga meddelar att vattenåtgången i februari var låga 31 kbm. Så skönt att vi slipper läckor.

20220220

Rapport från polisen ang. båtrelaterade brott. Läs här
Det är tråkig statistik men ger förståelse varför vi tillsammans på Söderön i samarbete med polisen ska hjälpa till för att förebygga och förhindra att någon ska drabbas. Vi vill ha våra saker ifred både på land och på vatten. Det är därför vi skapat "larmkedjan" Nolsterbystrand resp. Söderön och som du fått information om under februari via mejl.


20220201

Vattenansvariga meddelar att vi haft ännu en månad utan läckage, åtgången bara 32 kbm.


20220101

GOTT NYTT 2022

Vårt dricksvatten

Året har börjat bra. Vattenansvariga meddelar att vattenförbrukningen i december var rekordlåg, bara 33,5 kbm. Inga läckage. Härligt!

20211101

I oktober förbrukade vi totalt 90 m3 dricksvatten. 

20211020

Höst igen och sommarvattnet stängs
Senast söndagen 7 november kommer resp. vägs vattenansvarige att, på sedvanligt sätt, tömma och stänga av sommarvattenledningarna.

20211007 

Åter har det skett stölder av båtmotorer. Det har följt det vanliga mönstret, båtarna har dragits till lämplig plats och där har motorerna lyfts av. Båtarna har sedan knuffats ut och fått driva iväg. En båt utan motor anträffades och bogserades av en allmänhet till Hovön/Alnön. Det var en Yamarin 64BR. Två båtar anträffades utanför Ängsfjärden och bogserades in till Lackeviken. Bl a en Anytec 622.  Jag har ännu inte hittat anmälningarna men de skall enligt uppgift ha gjorts.

En vit skåpbil har iakttagits i området runt Lackeviken runt kl 01.

Info från polisen senare samma dag:
Båtarna bärgade till Öregrund och ägarna meddelade. Anmälningar gjorda. Ytterligare en båt anträffad något norrut. Också den bärgad dock till Alnön/Hovön. Även på den saknas motorn.

Bengt Eriksson
Kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommuner

Region Mitt / PO Uppsala

Lpo Norduppland
Telefon: 010-56 767 73

Polismyndigheten
LPO Norduppland
751 81 UPPSALA

Besök: Klockaregatan 11, Östhammart
Telefon till polisen: 114 14

20211002

I september förbrukades 182 kbm dricksvatten. Normalt för månaden. 

20210901

Dricksvattenförbrukningen var i augusti 214 kbm vilket är 138 kbm mindre än samma månad föregående år. Inga vattenläckor.

2021-08-01

Höstens städ-/aktivitetsdag blir lördagen 2 oktober. Samling kl.09:00 vid föreningshuset i hamnen. Område 2 står för det kulinariska.

2021-07-11

Protokollet från årsstämman finns nu att läsa här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Du hittar protokollet under Årsstämma 2021.

2021-06-20

Så hanterar du avstängningsventilen för dricksvatten in till din fastighet

Alla fastigheter ska ha en fungerande avstängningsventil in till sin fastighet. Föreningen har över tid installerat två typer av ventiler som fungerar på olika sätt. Det är lätt att ta reda på vilken typ du har. Flertalet är “trevägs-ventiler” där det på ventilen finns ett hål för inkommande vatten, ett hål för utgående vatten och ett hål för att tömma ventilen och ledningen. Vid felaktig hantering kan du orsaka “vattenläckor” som kan tömma våra borrhål och hela området blir utan vatten och risken för intrång av relikt salt havsvatten i våra borrhål ökar. Om du genom att inte följa vår hanteringsregler förorsakar att felsökning/reparation medför kostnader för föreningen kan du bli ersättningsskyldig. 

Mer information finns här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Läs under: Vatten - Regler för användning av dricksvattnet i Nolsterbystrand.

När du stängt ventilen ska du kontrollera att inget vatten kommer ur dina kranar. Gör det det är något felaktigt och du kontaktar våra vattenansvariga.

VIKTIGT – Ledningarna från pumphuset fram till resp. tomt, inkl. avstängningsventilerna, tillhör föreningen. Behöver något åtgärdas på/vid ventilen måste du först prata med vattenansvariga som kan ge besked om vad som ska göras och vem som får utföra jobbet.
Med den här informationen får du den kunskap som behövs för att hantera avstängningsventilen korrekt. Du som fastighetsägare ansvarar för att avstängningen hanteras på rätt sätt och därför ska du också informera alla som använder din fastighet om hur man gör. Du underlättar också för vattenansvariga och medlemmar att hitta andra typer av läckor. Det är ofta ett tidsödande arbete som också kräver att vi alla är beredda att hjälpa till.
Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta våra vattenansvariga Janne Hjort, 070 658 07 78, Ulf Alshammar, 070 271 00 97 och Calle Melldén, 070 319 31 11, eller någon i styrelsen.

Till sist - Påminner om att du alltid ska stänga din ventil när du lämnar fastigheten för mera än några dagar.

- Spara gärna den här informationen för kommande behov.

Vänliga hälsningar

Styrelsen & vattenansvariga


2021-06-11

Bevattningsförbud gäller i Östhammars kommun fr.o.m. 10 juni

Gästrike Vatten har analyserat vattentillgången i Östhammars kommun och beslutat införa bevattningsförbud fr.o.m. 10 juni på flera av de större tätorterna. Orsaken till förbudet är att grundvattenmagasinen i kommunen är små och redan utnyttjas maximalt och det finns risk för att tillgången ytterligare försämras.  Det gäller även för oss i Nolsterbystrand. Bevattningsförbudet innebär att dricksvattnet endast får användas till mat, dryck och personlig hygien.

I vårt område är det extra viktigt att iaktta sparsamhet eftersom vi annars riskerar ökad inträngning av relikt salthalten i våra brunnar vilket kan göra dricksvattnet otjänligt. 

På Gästrike Vatten finns många tips på hur du "använder vattnet smart"  

https://www.gastrikevatten.se/tipsrad/anvandvattnetsmart.109.html

bevattningsforbud

2021-05-31

Årsstämman 2021 genomförs med förtida poströstning. Kallelse och info om hur stämman genomförs har nu skickats ut. Ni finner samtliga dokument under "Fastighetsägare" här på hemsidan. I Föreningshuset ligger det röstsedlar till de som inte har möjlighet att skriva ut.

 

2021-05-16

Styrelsen har varit tvungna att fatta det tråkiga beslutet att ställa in årets gemensamma midsommarfirande.

Om det finns frivilliga som vill klä och resa midsommarstången är det välkommet.

 

20210501
Vattenansvariga meddelar att förbrukningen i april var 231 kbm vilket är lika med förbrukningen förra året.

Ett problem med luft i vattenledningarna på Åkervägen kunde hittas och åtgärdas.

20210429  
Info från IP-Only

Hej,
Goda nyheter – nu får vi gräva ned fibern längs med Trafikverkets vägar. Detta innebär även att vi snart kan skicka ut fibersignalen i nätet och då aktivera fibern till flera hushåll.

Vad händer nu?
Inom kort påbörjar vi arbetet med att gräva klart de sträckor som återstår. Vi kommer därefter installera och driftsätta vår första nod (teknikskåp) vid Långalma under maj. När noden är igång kommer vi kunna driftsätta och färdigställa fiberanslutningarna i närområdet. 

Vår andra nod vid Mälby hoppas vi hinna gräva fram till innan juni. Detta då vi inte får gräva längs med Trafikverkets vägar under perioden juni-augusti på grund av artrik vägkant. Vi kommer jobba på så snabbt vi kan för att hinna klart innan dess och hoppas inga hinder dyker upp under arbetets gång. 

Se till att fibermottagaren har ström
Notera att det är viktigt att fibermottagaren är kopplad till ett eluttag (grön PWR-lampa lyser). Om lampan inte lyser grönt trots att strömkabeln är i, se till så fibermottagaren är påslagen på on/off knappen.

Detta för att signalen ska komma fram när det är dags för driftsättning. Då kommer den sista delen av installationen gå smidigt och vi kommer inte behöva besöka din bostad igen.

När din fiber är klar
Så snart din fiberanslutning är driftsatt kommer du få ett välkomstmejl från oss, du kan även se att både PWR- och WAN lampan lyser. 

Om du inte redan förbeställt en tjänst kan du då beställa bredband, tv och telefoni från någon av våra tjänsteleverantörer. Här kan du redan nu jämföra och se vilka tjänster som finns ip-only.se/tjanster

Med vänlig hälsning
IP-Only

20210420
Den gemensamma städdagen 24 april är inställd pga det allvarliga läget när det gäller Covid 19. Vi hoppas på midsommar och städdag till hösten. Återkommer också med info om hur årsmötet ska genomföras.

20210401
Dricksvattenåtgången i mars var 113 kbm. Något mera än 2020.

20210325
Vi planerar släppa på sommarvattnet långfredagen 2 april efter lunch. Vi kommer att kontrollera väg för väg att inga läckor finns. Hittar vi läckage kommer den vägen att stängas av tills läckaget är åtgärdad. Om det hittas läckage på en enskild fastighet stängs vattnet av dit. Du får inte släppa på vattnet igen förrän felet är åtgärdat och du har meddelat någon av våra vattenansvariga Janne Hjort eller Calle Melldén   

20210301
Under februari förbrukades 54 kbm dricksvatten. Normalt. Inga läckor. 

Påminner om att du måste öppna resp. stänga avstängningsventilen in till din fastighet helt och hållet. Gör du inte det finns risk att vattnet pumpas ut genom ett dräneriengshål i botten på ventilen och att hela systemet töms. Då blir vi alla utan vatten. 

Varje fastighetsägare ansvarar för att detta sköts korrekt. Du kan bli ersättningsskyldig för felaktig hantering som medför kostnader för föreningen. Det kan gälla både felsökning och reparation. Läs mera i Nyhetsbrevet som skickades ut i samband med avierna för årsavgiften.    

20210201
Under januari förbrukades 52,5 kbm dricksvatten vilket är normalt för månaden.

20210101
Våra vattenansvariga meddelar att 71 kbm dricksvatten gick åt i december. Det är mindre än tidigare års genomsnitt trots att det varit ganska många som vistats här under månaden. Snyggt jobbat alla!

20201204

Vattenansvariga meddelar att dricksvattenåtgången i november var 140 kbm. Det är ca 45 kbm mera än normalt och orsakades av att en avstängningsventil in till en fastighet inte stängts ordentligt.    

20201204
Info från IP-Only om fiberutbyggnaden

 
Hej

På Söderön fortsätter fiberutbyggnaden. Just nu hänger vi upp luftfiber
i Vattenfalls stolpar, detta görs på sträckor som extra besvärliga att
gräva ned fibern på. 


Förberedande fiberinstallation hemma hos dig
Vi kommer under 2020 göra en förberedande fiberinstallation hemma
hos alla som beställt och önskar installation i år. Detta gör att drift-
sättningen av samtliga fiberanslutningar kommer gå snabbt och smidigt
när det är dags att skicka ut signalen i fibernätet. 


Har du inte blivit kontaktad ännu kommer du bli det så snart det är dags
att förbereda för fiber hemma hos dig. Observera att installationsarbetet
även kommer pågå under början av 2021 för dig som inte har möjlighet
att ta emot våra tekniker nu. 


Bra att veta 
Som du tidigare fått information om inväntar vi ett beslut från Trafikverket,
för att gräva ner fiberkabeln längs med väg 1120, som vi hoppades få besked
om nu i november. Dessvärre har handläggningstiden tagit längre tid än
förväntat och därmed har vi tråkiga nyheter att vi inte kommer kunna
driftsätta fibern till något hushåll på Söderön i år. 


Med vänlig hälsning
IP-Only20201125

VIKTIG INFO

Vi har återigen haft en större "vattenläcka" förorsakad av att en avstängninsventil in till en fastighet inte stängts av ordentligt. När du stänger avstängningsventilen måste den stängas helt och hållet och när du öppnar ventilen måste den öppnas helt och hållet. Stängs/öppnas den bara delvis öppnas ett dräneringshål i ventilen och dricksvattnet rinner rakt ut i marken. Det försvinner då 8-10 kbm/dygn. 

Läs mera på föreningens grupp på Facebook. Är du inte medlem där ännu vädjar vi till dig att bli det. Gruppen heter "Nolsterbystrand". Du söker reda på den i Facebook, fyller i dina uppgifter som skickas till administratörerna. Efter att de bekräftat din ansökan kan du börja använda gruppen. Den här gruppen använder föreningen för att snabbt få ut information till medlemmarna när något händer. 

Om du inte har möjlighet att själv bli medlem ber vi att du ordnar så att någon annan bevakar informationen där och informerar dig.


20201101
Sommarvattnet stängs nu för säsongen i hela området.

Dricksvattenförbrukningen var normal i oktober, 171 kbm.

20201027

Info om fiber

Företaget (Cable Quick) som ska lägga fiber från gatan in till resp. hus meddelar att man har för avsikt att komma igång med projekteringen under vecka 45. I det ingår bl.a. att ta kontakt med resp. fastighetsägare för att komma överens om praktiska frågor. Själva jobbet räknar man med ska var helt klart i vårt område före årsskiftet.

Kvarstår sedan frågan om när vi kan bli inkopplade på fibern. IP-Only har ännu inte fått klartecken att gräva längs / i vägen från Långalma. Man hänvisar till att Trafikverket har så mycket att göra - därför tar beslutet tid. Om det blir kallt och tjäle i vägen kommer man inte heller att få tillstånd att gräva förrän tidigast efter tjällossningen.

Puh - följetongen kommer att närma sig 5 år innan allt förhoppningsvis blir klart!

20201026
Inbrott har skett i en av fastigheterna i vårt område. Man har brutit sig i huset + förråd och bl.a. stulit en båtmotor. Håll utkik - rapportera till polisen om du ser något misstänkt. 


20201009
Fiberdragningen i våra asfaltsvägar är nu klar. Oklart när resterande åtgärder görs


20200922

Vi har fått besked om att man i första halvan av oktober kommer att lägga ner fiber i våra asfaltsvägar. Inga besked ännu om när övriga åtgärder kommer att genomföras.

20200921

Fiberinstallation - dagsläget

Företaget som lagt ner fiber i våra grusvägar kommer senare i höst att efterjustera och "snygga till" när sanden man fyllt i med har satt sig ordentligt.

Styrelsen jagar sedan flera veckor IP-Only för att få fram en tidtabell och information om det fortsatta arbetet. Tyvärr har det visat sig nästan omöjligt att nå dem. Svarar inte på vare sig telefon eller mejl. Återkommer när mera information finns.


2020-08-26

Fiberdragning på alla våra grusvägar

Måndag 31.8 kommer företaget Jirvelius att börja lägga ner fiber i alla våra grusvägar. Arbetet beräknas pågå vecka 36 och ev. del av vecka 37 beroende på hur mycket sten och berg som finns i vägarna.

Man sågar ett spår i kanten av vägen, lägger ner fibern och återfyller sedan i flera omgångar över tid. Där man behöver korsa vägen kommer man att gräva. Man börjar arbetet längst in på varje gata och innan jobbet startar knackar man dörr för att boende ska få tillfälle att flytta sin/a bilar till annan plats eftersom traktorerna kan komma att blockera vägen.

Arbetstiden är kl 07 - ca kl 19 måndag - torsdag. Fredag kortare tid.

Platschef från Jirvelius heter Kevin, 073- 521 42 13. Han har fått en noggrann genomgång av hur vårt vattenledningssystem ser ut. Man använder flera olika tekniska hjälpmedel för att utifrån våra kartor lokalisera vattenledningarna. Om man trots allt sågar av en vattenledning finns beredskap för att laga den samma dag. Det gäller även vattenledningar med elkabel.

Kontaktperson från föreningen är Calle Melldén, 070-319 31 11 och Bo Thyselius, 070-528 85 95.

 

2020-08-05

Rishögen längs Nolsterbystrandsvägen

Vi har en överenskommelse med markägaren att få lägga grövre ris och träd på anvisad plats längs Nolsterbystrandsvägen. Nu börjar högen bli väldigt lång och måste fortsättningsvis bygga den på höjden. Riset tas om hand och flisasoch det är viktigt att då ha högen så samlad som möjligt för att underlätta flisningen och göra behovet av att ev. stänga av vägen så kortvarigt som möjligt.  

2020-08-04

Det beslutades på stämman att område 2 ansvarar för aktiviteterna även för 2021, detta då arbetsinsatsen för 2020 blev minimal.

 

2020-08-02

Förbrukningen av dricksvatten under juli var 384 kbm vilket är normalt.

Nu när semestrarna börjar ta slut ber vattenansvariga alla att vara noga med att stänga kranen för inkommande föreningsvatten till er fastighet när ni åker harifrån. 

2020-07-12 

Underhåll av diken

Under måndagen 13 juli kommer själva vägkanterna längs Nolsterbystrandsvägen att slås. Resterande diken sköter vi själva. Varje område förfogar över en rejäl grästrimmer. Låna den av er områdesansvarige och slå gräs och vass i dikena vid/nära din tomt. Några medlemmar har redan börjat och det ser snyggt ut. Uppgift om vilka som är områdesansvariga finns här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Se vidare under Området - Områdesansvariga. Kan alla diken vara klara till 15 augusti är det bra.
Kom ihåg att använda skyddsglasögon, hörselskydd och rejäla kläder så inget otrevligt ska hända. Funktionen röjsåg med klinga får endast användas av den som har utbildning för det.

2020-07-01

Under juni förbrukades 336 kbm dricksvatten vilket är nära genomsnittet.

Våra vattenansvariga rapporterar att den stora vattenåtgången natten till 26 juni berodde på att en trycksatt trädgårdsslang sprang läck. Läckaget upphörde när kranen stängdes.

2020-06-26

VÅRT DRICKSVATTEN FÖRSVINNER

Våra vattenansvariga, Calle Melldén, 0703193111, och Janne Hjort, 0706580778, rapporterar att det under natten till 26 juni förbrukades 12 kbm dricksvatten vilket är oacceptabelt. Det riskerar att på sikt göra vår vattentäkt oanvändbar p.g.a. saltvatteninträngning i borrhålen. Om det är en läcka måste vi alla hjälpas åt att hitta den. Om det är någon som använder vattnet till annat än kök och hygien måste även det åtgärdas. Om stora vattenuttag fortsätter kan vi tvingas att stänga av vattnet nattetid vilket då kommer att drabba oss alla. Om du ser något ”misstänkt” ber vi att du meddelar våra vattenansvariga så gör de en kontroll.

För övrigt råder det bevattningsförbud i hela Östhammars kommun, så detta gäller även dig som tar vatten från egen brunn. (Se skiss nedan)

 

2020-06-24

Båtmotorstölder i Östhammar och Ängsfjärden natten till 24:e juni.

 

2020-06-13
Därför måste vi vara sparsamma med vårt dricksvatten
Av bilden nedan kan du se hur det går till när salt vatten tränger in i befintliga brunnar.
Det är samma problematik både för relikt saltvatten och östersjövatten.
Se också Nyhetsbrev längre ner på sidan.

saltinträngning i sötvattenbrunn

2020-06-02

Vattenförbrukningen i maj var 330 kbm. Dygnsförbrukningen varierade mellan 5 och 22 kbm. De högsta värdena i samband med en större vattenläcka i slutet av månaden.

2020-05-28

Nyhetsbrev 2 2020 (klicka här eller på texten nedan)

Nyhetsbrev 2 2020

 

2020-05-29
Arbetet med att skapa förutsättningar för att vi ska få fiber till vårt område fortsätter. Ett antal markavtal saknas fortfarande men man är förhoppningsfull att komma till en lösning före kommande årsskrifte. Vill du veta mera: 

IP-Only bjuder in till Öppet hus 6 juni, kl. 11-15. Parkeringen vid Öregrunds Golfklubb.

Man kommer att besvara frågor om markavtal, byggnation och försäljning.

Inom Nolsterbystrands område har man sedan vecka 20 börjat installera nödvändig utrustning i fastigheterna och gräva ner fiber fram till närmaste anslutningsväg. Entreprenören - Jirvelius AB- kommer att kontakta alla som tecknat avtal för att komma överens om tidpunkt.

När fibern kommer att kunna aktiveras är fortfarande oklart pga. att ett antal markavtal med markägare i närområdet fortfarande saknas. Målet är att det ska ske före årsskiftet. 

https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/?ref=bookmarks

2020-05-08
Vi har bekymmer med gäss i hamnen. Deras avföring finns nu både på betongbryggan och i gräset innanför. Vi har tidigare kunnat hålla gässen hjälpligt borta med hjälp av stakethindren i vattnet och vid sjösättningsrampen. Nu har gässen lärt sig att flyga in och landa direkt på marken. De betar både på uppställningsområdet och på fotbollsplanen och utgör en otrevlig och sanitär olägenhet.

Vi ska försöka skrämma bort dem genom att skjuta skrämskott med hagelgevär och om nödvändigt även skjuta några av gässen. Styrelsen har varit i kontakt med Länsstyrelsen och fått klartecken därifrån. Åtgärderna kommer att göras tidig morgon.

2020-05-02
Vattenåtgången i april var 231 kbm. Ett antal vattenläckor upptäcktes i senare delan av april och kan förklara den stora åtgången.

2020-04-08 

SKÖN PÅSK
Sommarvatttnet är nu påsläppt utan att någon större läcka upptäckts. När du kommer till stugan och öppnar eller stänger din huvudkran MÅSTE du ÖPPNA RESP. STÄNGA KRANEN HELT. Gör man inte det kommer de kranar som är "självdränerande" att läcka ut vatten med risk för att systemet töms och vi alla blir utan vatten. Om vi alla hjälps åt kan vi undvika detta och slipper det omfattande arbetet med att söka rätt på läckaget.
Ha en skön påsk önskar styrelsen och vattenansvariga

2020-04-01

Vattenåtgången var i mars 89 kbm.

2020-03-27

Sommarvattnet släpps prel på lördagen 4 april. Alla gatornas vattenansvariga ombeds komma till pumphuset kl 09:00. Kan du inte själv ber vattenansvariga att du ber någon annan på din gata att hjäpla till i ditt ställe. En särskild kallelse har skickats direkt till vägarnas vattenansvariga.

2020-03-21 

Nuvarande situation med Coronaviruset påverkar oss alla och vi måste anpassa oss till de rekommendationer som myndigheterna ger. Styrelsen har därför idag fattat beslutet att vi ställer in årets städdag lördag 25/4 för att förhindra spridning av viruset och också för att många av våra medlemmar tillhör någon av riskgrupperna och inte kan/får delta.

Ingen gemensam samling för fika eller information kommer att ordnas.

Men om du har möjlighet och vill så kan du frivilligt utföra en del arbeten. Ta kontakt med din/a områdesansvariga. Du hittar uppgifter till dem här: www.nolsterbystrand.se Klicka på Fastighetsägare och logga in och se under Området – Områdesansvariga.

Saknar du inloggningsuppgifter så får du dessa så här. Under Aktuellt - Nytt i högerkanten på skärmen: Behöver du som medlem få ett lösenord för att kunna logga in på hemsidan ”klicka här”. Fyll sedan i dina uppgifter.

VIKTIGT - HAMNEN

Torbjörn Lindberg, hamnkapten, önskar att 6 personer anmäler sig för arbetet i hamnen med att korrigera och lägga i y-bommar på de fasta bryggorna. Har du möjlighet att hjälpa till - ta så snart som möjligt kontakt med Torbjörn, tel 073-624 61 65.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

2020-03-01

Pumphuset levererade 63 kbm dricksvatten under februari

2020-01-02
I december gick det åt 58 kbm vatten.

2019-12-03

Vattenförbrukningen var 119 kbm i oktober och 85 i november. Normal förbrukning för årstiden.

2019-10-05

Regler för vatten är uppdaterade, ni finner dem under Fastighetsägare och Vatten.

"Gällande fastigheter som har egen dricksvattenbrunn och är ansluten till föreningens vatten.

  • Det ska finnas en backventil som förhindrar att fastighetens vatten strömmar in i samfällighetens vatten.
  • Det finns olika varianter på installationer, kontakta vattenansvarig före åtgärd."


 

2019-07-26

Nolsterbystrand från 500 meters höjd (klicka på bilden)

500m

 

 2019-06-24

Från årsstämman 23 juni 2019

66 medlemmar – 48 fastigheter - hade hörsammat kallelsen till årets stämma som för första gången hölls vid Hamnstugan. Tursamt nog var vädrets makter på vår sida.

Till mötesordförande valdes Pia Möllerström och till sekreterare Staffan Hedman. 

Ansvarsfrihet
Anna Lindberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2018 och revisorerna revisionsberättelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Val
Till styrelseledamöter valdes Anna Lindberg och Rolf Sjödin.
Kvarstår 1 år gör Staffan Hedman, Anders Lind och Bo Thyselius. 

Till suppleanter valdes Rolf Grönberg, Peter Vornefeld och Kjell Zetterström.

Till revisorer valdes Christina Härgestam och Ewa Erixson. Till suppleant Pia Larsson.

Till valberedning valdes Anders Westman, Ragnhild Cnattingius och Åsa Lagerlöf.

Information om våra gemensamhetsanläggningar
Vägar
– Lars-Göran Strömbom – Asfaltsvägarna kommer att underhållsrepareras med hjälp av ”snabelbil”. En kommande restaurering av Nolsterbystrands- och Badviksvägen har i dagsläget en prislapp på ca 700.000kr

Vatten
- Calle Melldén och Janne Hjort – Under våren/försommaren har ett antal läckor årgärdats.
I närtid har det vid ett antal tillfällen ”försvunnit” onormalt stora volymer nattetid. Felkällan har inte hittats ännu. Vattenansvariga för resp. väg har involverats. De ska kontrollera att avstängningarna till tomterna fungerar och hur den tomter som har egna brunnar är ihopkopplade med föreningens vatten. Påminnelse om att vårt dricksvatten bara får användas till matlagning, disk och hygien.

Hamnen
- Torbjörn Lindberg – Uppfordringspumpen vid iläggningsrampen är på plats.

Park / Bad
- Rolf Sjödin - Skadorna efter stormen Alfrida är ännu inte helt åtgärdade. Flertalet stormfällda träd har tagits omhand. Vattenfall håller på med byte av stolpar och ledningar. Markskadorna ska Vallenfall åtgärda.

Utgifts-/ inkomststat och debiteringslängd för 2020 
Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag och avgiften för 2020 till 4000kr/fastighet.


 

 

 

 

 

 

 

2019-01-02

Det är många medlemmar som är oroliga ang Alfridas framfart. 

Vi har idag gått runt i området för att se vad Alfrida har ställt till med. Många träd, mest tall och gran, har blåst ned med stora rotvältor som gapar. Förödelsen är stor på både tomter och allmän mark. Vi har dock inte sett något hus som blivit skadat. 

I nuläget har vi ingen el. Högspänningsledningarna är skadade på många ställen. Vattenfall jobbar för högtryck. Tyvärr får vi nog vänta någon dag eller två innan elen kommer tillbaka. 

I hamnen är förödelsen stor. Båtarna har farit runt i vinden. Vi rekommenderar att ni som har er båt i hamnen om möjligt åker hit för att se över eventuella skador. 

//Anna Lindberg

 

 49676374_1116822188477208_2076540237198131200_n

49730773_1116822208477206_4886692744325496832_n

 

 

 

 

 

2018-06-08

P.g.a. den nya lagen om personuppgitslagring GDPR har vi blivit tvugna att se över vad vi presenterar på hemsidan och vilken säkerhet denna har.

Se information här

Därför är lösenordet ändrat, du ansöker om nytt lösen under menyn Fastighetsägare.

 

Mvh Styrelsen gm Anders Lind

 

Calle Melden och Torbjörn Lindberg har monterat nya elplintar i hamnen. För att ta ström från dem behövs en CEE kontakt. Adapter till vanlig jordad kontakt finns att köpa för 99kr på bla Clas Olsson, klicka på bilden nedan för mer information.

CEE adapter

 

 

 

Följ oss på Facebook, anmäl er genom att trycka på länken https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/

Information

Reviderad hamnordning med några viktiga förtydliganden. Finns att läsa under fliken "Hamnen".

Tänk på att informera styrelsen när nya tomtägare/medlemmar
kommer till föreningen.

Om man önskar få träd fällda på samfälld mark, måste man ha godkännande från styrelsen. Fällningen får bara utföras av person som innehar motorsågskörkort.  Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis får däremot utföras av alla. 

Hundägare tänk på att plocka upp hundbajs så detta inte ligger kvar längs vägar och stigar.

Bokning & betalning av snöröjning under vintern görs till
Lars Göran Strömbom  mobil:070-3940500