Midsommar 2022

20220504

I april gick det åt 93,5 kbm dricksvatten. Den i särklasst lägsta förbrukningen på flera år.
Inga vattenläckor. Vattenansvariga tackar!

20220411

Välkommen till vårens städdag 23 april

Vi ses kl 09.00 vid föreningshuset i hamnen där dagens uppgifter fördelas. Hamnen ska iordningställas och hela området städas efter vintern.

Polisen informerar
Vårt område har varje år drabbats av stölder både på land och på vatten. Polisen i Östhammar, Bengt Eriksson, medverkar vid fikat kl 13 (område 3 arrangerar) och ger råd till oss vad kan/bör vi göra för att förebygga att detta ska hända igen och att ingen ska behöva drabbas. 

--------------------------------

20220411

PÅSLÄPP AV SOMMARVATTNET – LÅT OSS HJÄLPAS ÅT

Sommarvattnet kommer vattenansvariga att öppna på Långfredagen 15 april. Vattnet kommer då att vara avstängt i hela området mellan kl 09.30 – ca 12.00 med reservation för eventuella överraskningar, typ vattenläckor. Då kan tiden överskridas.

Öppnandet går till så här:

  • Vi stänger vattnet in till samtliga vägar, även de med vintervatten.

  • Sedan öppnar vi en väg i taget och ser om det är tätt eller om det finns läckage.

  • När en väg är kontrollerad stänger vi den vägen igen och går vidare till och öppnar nästa väg och gör samma procedur med den.

När hela området är kontrollerat öppnas de vägar som är ok. Om det finns läckor så blir den/de vägarna stängda tills läckagen är lokaliserade och åtgärdade. Om det finns läckage på “din gata” är det viktigt att alla är beredda hjälpas åt att hitta den.

Under tiden som man testar vattnet på din gata är det viktigt att du inte spolar något vatten. Då indikeras ett läckage och din gata blir stängd tills orsaken hittats.

Kom ihåg att öppna resp. stänga avstängningsventilen in till din fastighet på rätt sätt. Oavsett om du har en ventil som ska vridas 1/4 varv eller en som ska vridas många varv ska den ALLTID ÖPPNAS/STÄNGAS HELT OCH HÅLLET. Lämnas ventilen delvis öppen kommer de ventiler som har dränering att fortsätta att spola ut vatten nere i marken. På vattenmätaren i Pumphuset ser man att vatten försvinner och tolkar det som ett läckage.

Ventilen kan vara lite trög så du måste ta i ordentligt för att verkligen öppna/stänga i botten.

 ---------------------------------

20220406

Vintern behåller greppet om naturen och just nu är det inte möjligt att släppa på sommarvattnet pga. tjäle och snö. Vi hoppas att det ska vara möjligt på Långfredagen 15 april.

----------------------------------

20220404

BEGRÄNSNINGAR FÖR TUNGA FORDON UNDER TJÄLLOSSNINGEN 

Vägansvarige informerar:

Trafikverket har gett oss tillstånd att införa begränsning för hur tunga fordon som får köra på våra vägar under tiden tjällossning pågår. Begränsningen är satt till max 4 ton. Fordon för soptömning är undantagna. Syftet med begränsningen är att förebygga skador i vägarna.

Vägansvarig har satt upp skylt vid infarten på Nolsterbystrandsvägen Skylten tas ner när tjällossningen är över. Begränsningsperioden anpassas till behovet varje år.

-----------------------------------

20220401

I mars förbrukade vi 42,5 kbm dricksvatten. Bra jobbat alla!
 
20220302

Vattenansvariga meddelar att vattenåtgången i februari var låga 31 kbm. Så skönt att vi slipper läckor.

20220220

Rapport från polisen ang. båtrelaterade brott. Läs här
Det är tråkig statistik men ger förståelse varför vi tillsammans på Söderön i samarbete med polisen ska hjälpa till för att förebygga och förhindra att någon ska drabbas. Vi vill ha våra saker ifred både på land och på vatten. Det är därför vi skapat "larmkedjan" Nolsterbystrand resp. Söderön och som du fått information om under februari via mejl.


20220201

Vattenansvariga meddelar att vi haft ännu en månad utan läckage, åtgången bara 32 kbm.


20220101

GOTT NYTT 2022

Vårt dricksvatten

Året har börjat bra. Vattenansvariga meddelar att vattenförbrukningen i december var rekordlåg, bara 33,5 kbm. Inga läckage. Härligt!

20211101

I oktober förbrukade vi totalt 90 m3 dricksvatten. 

20211020

Höst igen och sommarvattnet stängs
Senast söndagen 7 november kommer resp. vägs vattenansvarige att, på sedvanligt sätt, tömma och stänga av sommarvattenledningarna.

20211007 

Åter har det skett stölder av båtmotorer. Det har följt det vanliga mönstret, båtarna har dragits till lämplig plats och där har motorerna lyfts av. Båtarna har sedan knuffats ut och fått driva iväg. En båt utan motor anträffades och bogserades av en allmänhet till Hovön/Alnön. Det var en Yamarin 64BR. Två båtar anträffades utanför Ängsfjärden och bogserades in till Lackeviken. Bl a en Anytec 622.  Jag har ännu inte hittat anmälningarna men de skall enligt uppgift ha gjorts.

En vit skåpbil har iakttagits i området runt Lackeviken runt kl 01.

Info från polisen senare samma dag:
Båtarna bärgade till Öregrund och ägarna meddelade. Anmälningar gjorda. Ytterligare en båt anträffad något norrut. Också den bärgad dock till Alnön/Hovön. Även på den saknas motorn.

Bengt Eriksson
Kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommuner

Region Mitt / PO Uppsala

Lpo Norduppland
Telefon: 010-56 767 73

Polismyndigheten
LPO Norduppland
751 81 UPPSALA

Besök: Klockaregatan 11, Östhammart
Telefon till polisen: 114 14

20211002

I september förbrukades 182 kbm dricksvatten. Normalt för månaden. 

20210901

Dricksvattenförbrukningen var i augusti 214 kbm vilket är 138 kbm mindre än samma månad föregående år. Inga vattenläckor.

2021-08-01

Höstens städ-/aktivitetsdag blir lördagen 2 oktober. Samling kl.09:00 vid föreningshuset i hamnen. Område 2 står för det kulinariska.

2021-07-11

Protokollet från årsstämman finns nu att läsa här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Du hittar protokollet under Årsstämma 2021.

2021-06-20

Så hanterar du avstängningsventilen för dricksvatten in till din fastighet

Alla fastigheter ska ha en fungerande avstängningsventil in till sin fastighet. Föreningen har över tid installerat två typer av ventiler som fungerar på olika sätt. Det är lätt att ta reda på vilken typ du har. Flertalet är “trevägs-ventiler” där det på ventilen finns ett hål för inkommande vatten, ett hål för utgående vatten och ett hål för att tömma ventilen och ledningen. Vid felaktig hantering kan du orsaka “vattenläckor” som kan tömma våra borrhål och hela området blir utan vatten och risken för intrång av relikt salt havsvatten i våra borrhål ökar. Om du genom att inte följa vår hanteringsregler förorsakar att felsökning/reparation medför kostnader för föreningen kan du bli ersättningsskyldig. 

Mer information finns här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Läs under: Vatten - Regler för användning av dricksvattnet i Nolsterbystrand.

När du stängt ventilen ska du kontrollera att inget vatten kommer ur dina kranar. Gör det det är något felaktigt och du kontaktar våra vattenansvariga.

VIKTIGT – Ledningarna från pumphuset fram till resp. tomt, inkl. avstängningsventilerna, tillhör föreningen. Behöver något åtgärdas på/vid ventilen måste du först prata med vattenansvariga som kan ge besked om vad som ska göras och vem som får utföra jobbet.
Med den här informationen får du den kunskap som behövs för att hantera avstängningsventilen korrekt. Du som fastighetsägare ansvarar för att avstängningen hanteras på rätt sätt och därför ska du också informera alla som använder din fastighet om hur man gör. Du underlättar också för vattenansvariga och medlemmar att hitta andra typer av läckor. Det är ofta ett tidsödande arbete som också kräver att vi alla är beredda att hjälpa till.
Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta våra vattenansvariga Janne Hjort, 070 658 07 78, Ulf Alshammar, 070 271 00 97 och Calle Melldén, 070 319 31 11, eller någon i styrelsen.

Till sist - Påminner om att du alltid ska stänga din ventil när du lämnar fastigheten för mera än några dagar.

- Spara gärna den här informationen för kommande behov.

Vänliga hälsningar

Styrelsen & vattenansvariga


2021-06-11

Bevattningsförbud gäller i Östhammars kommun fr.o.m. 10 juni

Gästrike Vatten har analyserat vattentillgången i Östhammars kommun och beslutat införa bevattningsförbud fr.o.m. 10 juni på flera av de större tätorterna. Orsaken till förbudet är att grundvattenmagasinen i kommunen är små och redan utnyttjas maximalt och det finns risk för att tillgången ytterligare försämras.  Det gäller även för oss i Nolsterbystrand. Bevattningsförbudet innebär att dricksvattnet endast får användas till mat, dryck och personlig hygien.

I vårt område är det extra viktigt att iaktta sparsamhet eftersom vi annars riskerar ökad inträngning av relikt salthalten i våra brunnar vilket kan göra dricksvattnet otjänligt. 

På Gästrike Vatten finns många tips på hur du "använder vattnet smart"  

https://www.gastrikevatten.se/tipsrad/anvandvattnetsmart.109.html

bevattningsforbud

Tidigare nyheter, klicka här

 

Följ oss på Facebook, anmäl er genom att trycka på länken https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/

Information

Reviderad hamnordning med några viktiga förtydliganden. Finns att läsa under fliken "Hamnen".

Tänk på att informera styrelsen när nya tomtägare/medlemmar
kommer till föreningen.

Om man önskar få träd fällda på samfälld mark, måste man ha godkännande från styrelsen. Fällningen får bara utföras av person som innehar motorsågskörkort.  Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis får däremot utföras av alla. 

Hundägare tänk på att plocka upp hundbajs så detta inte ligger kvar längs vägar och stigar.

Bokning & betalning av snöröjning under vintern görs till
Lars Göran Strömbom  mobil:070-3940500

 

Kontakta mig

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med hemsideansvarig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.
  

 


 

 

Aktuellt

I år planerar vi för ett vanligt midsommarfiranade nere vid hamnen.  

------------------------------

Historik om Nolsterbystrand

Klicka på Fastighetsägare och logga in. Se under Området.

---------------------------

Lösenord
Behöver du som medlem få ett lösenord för att kunna logga in på hemsidan (Fastighetsägare) Klicka här

 

 
 

 

 

Fiskekort(nät) för Nolsterbys vatten
Beställning kan göras till
Ronny Olsson 
tel: 070-2297052
Åkervägen 7
300:-/2 nät maj-sept

Väder Östhammar

 

Om vägarna inte är/blir sandade eller plogade i tid ber vi dig kontakta vägansvarige Lars-Göran Strömbom,  070 394 05 00.

Vid akut halka ta sand ur sandlådorna.

2019-10-15

Viktig information gällande vatten! (klicka på bilden)

 

vatten

 

 

Det är bevattningsförbud på området!

Gäller även egen borrad brunn.

Endast regnvatten får användas till att tvätta trädgårdsplattor, vattna blommor m.m.

 

 

 Fartbegränsning

Inom området

 håller vi hastigheten som är

30km

Tänk på barnen!

Besökare idag: 0
Denna månad: 179
Totalt: 40089