20220101

GOTT NYTT 2022

Vårt dricksvatten

Året har börjat bra. Vattenansvariga meddelar att vattenförbrukningen i december var rekordlåg, bara 33,5 kbm. Inga läckage. Härligt!

Årsavgifterna för 2022

Avierna för avgiften till Nolsterbystrands båtklubb har skickats ut. Förfallodag 15 januari.
Är du inte redan medlem så blir du det genom att sätta in 125kr på Plusgiro 478817-0. Uppge ditt namn och din adress i Nolsterbystrand.

Båtklubben gör ett fint arbete för medlemmarna och utför mycket av underhållet i hamnen. Man hoppas också att under kommande sommar kunna genomföra "Pubkvällen".

Avierna för avgiften till samfälligheten kommer att skickas ut under januari. Förfallodag 28 februari.

 

20211101

I oktober förbrukade vi totalt 90 m3 dricksvatten. 

20211020

Höst igen och sommarvattnet stängs
Senast söndagen 7 november kommer resp. vägs vattenansvarige att, på sedvanligt sätt, tömma och stänga av sommarvattenledningarna.

20211007 

Åter har det skett stölder av båtmotorer. Det har följt det vanliga mönstret, båtarna har dragits till lämplig plats och där har motorerna lyfts av. Båtarna har sedan knuffats ut och fått driva iväg. En båt utan motor anträffades och bogserades av en allmänhet till Hovön/Alnön. Det var en Yamarin 64BR. Två båtar anträffades utanför Ängsfjärden och bogserades in till Lackeviken. Bl a en Anytec 622.  Jag har ännu inte hittat anmälningarna men de skall enligt uppgift ha gjorts.

En vit skåpbil har iakttagits i området runt Lackeviken runt kl 01.

Info från polisen senare samma dag:
Båtarna bärgade till Öregrund och ägarna meddelade. Anmälningar gjorda. Ytterligare en båt anträffad något norrut. Också den bärgad dock till Alnön/Hovön. Även på den saknas motorn.

Bengt Eriksson
Kommunpolis Östhammars- och Älvkarleby kommuner

Region Mitt / PO Uppsala

Lpo Norduppland
Telefon: 010-56 767 73

Polismyndigheten
LPO Norduppland
751 81 UPPSALA

Besök: Klockaregatan 11, Östhammart
Telefon till polisen: 114 14

20211002

I september förbrukades 182 kbm dricksvatten. Normalt för månaden. 

20210901

Dricksvattenförbrukningen var i augusti 214 kbm vilket är 138 kbm mindre än samma månad föregående år. Inga vattenläckor.

2021-08-01

Höstens städ-/aktivitetsdag blir lördagen 2 oktober. Samling kl.09:00 vid föreningshuset i hamnen. Område 2 står för det kulinariska.

2021-07-11

Protokollet från årsstämman finns nu att läsa här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Du hittar protokollet under Årsstämma 2021.

2021-06-20

Så hanterar du avstängningsventilen för dricksvatten in till din fastighet

Alla fastigheter ska ha en fungerande avstängningsventil in till sin fastighet. Föreningen har över tid installerat två typer av ventiler som fungerar på olika sätt. Det är lätt att ta reda på vilken typ du har. Flertalet är “trevägs-ventiler” där det på ventilen finns ett hål för inkommande vatten, ett hål för utgående vatten och ett hål för att tömma ventilen och ledningen. Vid felaktig hantering kan du orsaka “vattenläckor” som kan tömma våra borrhål och hela området blir utan vatten och risken för intrång av relikt salt havsvatten i våra borrhål ökar. Om du genom att inte följa vår hanteringsregler förorsakar att felsökning/reparation medför kostnader för föreningen kan du bli ersättningsskyldig. 

Mer information finns här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Läs under: Vatten - Regler för användning av dricksvattnet i Nolsterbystrand.

När du stängt ventilen ska du kontrollera att inget vatten kommer ur dina kranar. Gör det det är något felaktigt och du kontaktar våra vattenansvariga.

VIKTIGT – Ledningarna från pumphuset fram till resp. tomt, inkl. avstängningsventilerna, tillhör föreningen. Behöver något åtgärdas på/vid ventilen måste du först prata med vattenansvariga som kan ge besked om vad som ska göras och vem som får utföra jobbet.
Med den här informationen får du den kunskap som behövs för att hantera avstängningsventilen korrekt. Du som fastighetsägare ansvarar för att avstängningen hanteras på rätt sätt och därför ska du också informera alla som använder din fastighet om hur man gör. Du underlättar också för vattenansvariga och medlemmar att hitta andra typer av läckor. Det är ofta ett tidsödande arbete som också kräver att vi alla är beredda att hjälpa till.
Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta våra vattenansvariga Janne Hjort, 070 658 07 78, Ulf Alshammar, 070 271 00 97 och Calle Melldén, 070 319 31 11, eller någon i styrelsen.

Till sist - Påminner om att du alltid ska stänga din ventil när du lämnar fastigheten för mera än några dagar.

- Spara gärna den här informationen för kommande behov.

Vänliga hälsningar

Styrelsen & vattenansvariga


2021-06-11

Bevattningsförbud gäller i Östhammars kommun fr.o.m. 10 juni

Gästrike Vatten har analyserat vattentillgången i Östhammars kommun och beslutat införa bevattningsförbud fr.o.m. 10 juni på flera av de större tätorterna. Orsaken till förbudet är att grundvattenmagasinen i kommunen är små och redan utnyttjas maximalt och det finns risk för att tillgången ytterligare försämras.  Det gäller även för oss i Nolsterbystrand. Bevattningsförbudet innebär att dricksvattnet endast får användas till mat, dryck och personlig hygien.

I vårt område är det extra viktigt att iaktta sparsamhet eftersom vi annars riskerar ökad inträngning av relikt salthalten i våra brunnar vilket kan göra dricksvattnet otjänligt. 

På Gästrike Vatten finns många tips på hur du "använder vattnet smart"  

https://www.gastrikevatten.se/tipsrad/anvandvattnetsmart.109.html

bevattningsforbud

Tidigare nyheter, klicka här

 

Följ oss på Facebook, anmäl er genom att trycka på länken https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/

Information

Reviderad hamnordning med några viktiga förtydliganden. Finns att läsa under fliken "Hamnen".

Tänk på att informera styrelsen när nya tomtägare/medlemmar
kommer till föreningen.

Om man önskar få träd fällda på samfälld mark, måste man ha godkännande från styrelsen. Fällningen får bara utföras av person som innehar motorsågskörkort.  Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis får däremot utföras av alla. 

Hundägare tänk på att plocka upp hundbajs så detta inte ligger kvar längs vägar och stigar.

Bokning & betalning av snöröjning under vintern görs till
Lars Göran Strömbom  mobil:070-3940500

 

Kontakta mig

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med hemsideansvarig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.




  

 


 

 

Aktuellt

Städ-/aktivitetsdag våren 2022 blir lördagen 23april 

------------------------------

Historik om Nolsterbystrand

Klicka på Fastighetsägare och logga in. Se under Området.

---------------------------

Lösenord
Behöver du som medlem få ett lösenord för att kunna logga in på hemsidan (Fastighetsägare) Klicka här

 

 
 

 

 

Fiskekort(nät) för Nolsterbys vatten
Beställning kan göras till
Ronny Olsson 
tel: 070-2297052
Åkervägen 7
300:-/2 nät maj-sept

Väder Östhammar

 

Om vägarna inte är/blir sandade eller plogade i tid ber vi dig kontakta vägansvarige Lars-Göran Strömbom,  070 394 05 00.

Vid akut halka ta sand ur sandlådorna.

2019-10-15

Viktig information gällande vatten! (klicka på bilden)

 

vatten

 

 

Det är bevattningsförbud på området!

Gäller även egen borrad brunn.

Endast regnvatten får användas till att tvätta trädgårdsplattor, vattna blommor m.m.

 

 

 Fartbegränsning

Inom området

 håller vi hastigheten som är

30km

Tänk på barnen!

Besökare idag: 1
Denna månad: 150
Totalt: 39229