Välkommen till vår uppdaterade hemsida 

Ni är välkommna med synpunkter i formuläret nederst på denna sida

Allt är inte klart ännu

Information

20230630

Välkomna till Samfällighetens årsstämma söndagen 25 juni kl 9:30 vid föreningshuset i hamnen. Material till årsstämman  finns under Årsstämma 2023. 

Med vänlig hälsning,

Styrelsen

 

20230416

 

Sommarvattensläpp 22 april

Vattenansvariga öppnar sommarvattenledningarna lördagen 22 april. Vattnet kommer att vara avstängt i hela området mellan kl. 09.30 – ca 12.00 med reservation för ev. överraskningar (läckor) då kan tiden överskridas. 

Arbetet går till så att vi stänger vattnet i samtliga vägar, även de med vintervatten. Vi öppnar sedan en väg i taget för att kontrollera att den är utan läckor. Därefter stänger vi den vägen igen och går vidare till nästa och gör om samma procedur.

När alla vägar är kontrollerade så öppnas de vägar som är hela. Om det finns läckor så blir de vägarna stängda tills läckorna är hittade och åtgärdade. OBS – om en läcka konstateras är det viktigt att alla på den vägen hjälps åt att hitta läckan.

För att undvika läckor som orsakas av felaktig hantering av avstängningsventilen in till din fastighet påminner vi om att ventilen alltid ska öppnas resp. stängas helt och hållet.

Sköna vårhälsningar

Vattenansvariga

 

20230403

Inget sommarvatten till påsk

Tyvärr. Vi kan inte öppna sommarvattenledningarna på grund av temperaturer långt under nollstrecket på nätterna och få plusgrader dagtid. Även djup snö på många ställen efter snöstormen 27-28 mars. 

Anläggningen är konstruerad för sommarvatten så de flesta vattenledningarna ligger inte på frostfritt djup. Dessutom är de så kallade vattenståndarna (vid tomtgräns) helt utom räddning vid minusgrader. De fryser sönder och måste bytas ut. Öppningen av sommarvattenledningarna regleras därför av temperaturen, inte av någon eller något annat.

 

Vatten finns alltid att hämta vid pumphuset - kran på utsidan av huset på samma sida som luftvärmepumpen. Viktigt att stänga kranen ordentligt så att allt vatten rinner ut ur kranen efter hämtning.

Vattengruppen önskar alla en GLAD PÅSK. 

 

 

20230321

Inför Årsstämman i juni bör Du som vill lämna in en motion göra det så snart som möjligt, absolut senast den 30 april. Lämna motionen i brevlådan vid Föreningshuset eller skicka mail till ordforande@nolsterbystrand.se

 

20230321

Kallelse till möte för Områdesansvariga den 9/4 påskdagen i Föreningshuset kl 11:00.

Hälsningar styrelsen 

Kerstin Ahlstrand

 

20230207

Styrelsen jobbar för att få rishögen längs vägen innan pumphuset bortforslad. Nu är den så stor att vi kan inte lägga dit mer ris. Det är därför stopp för att lägga ris på högen tills den har blivit bortforslad. Behöver man bli av med ris finns möjlighet att lämna i t ex ristippen i Östhammar.

 Mvh Styrelsen

 

20230201

Vattenansvariga meddelar att vi i januari förbrukade 35 kbm dricksvatten. Det är i paritet med med tidigare år. Inga läckage.

20230102

Vattenansvariga meddelar att vi förbrukade 39 kbm dricksvatten i december. Tack alla för att ni är sparsamma. Vi är också tacksamma att vi sluppit läckage. Felsökning vintertid är mycket svårt och tidskrävande. 

20221207

Styrelsen vill hälsa alla nya husägare välkomna i föreningen!
Man har möjlighet att gå med i våran interna Facebookgrupp med namn Nolsterbystrand. Skicka förfrågan så bjuder vi in dig. Vi skulle även önska att man går in på bas.batunionen.se och registrerar sig med namn, tomtnummer samt mailadress och telefonnummer. Man kan logga in med pers.nmr. och bankID.
Är man intresseerad av att engagera sig i föreningens olika områden är man välkommen att kontakta någon i valberedningen eller styrelsen för mer information.
Vill man ha inloggning till fastighetsägar-användare på hemsidan kan man kontakta Kerstin Ahlstrand på kerstin.ahlstrand@uppsala.se. Markera då meddelandet tydligt att det gäller Nolsterby och vad du efterfrågar.

För övrigt önskar styrelsen alla medlemmar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi ser fram emot ett nytt härligt samarbetsår för vår fina förening! 

 

julgran

20221116

Tjuvarna tar inte semester bara för att det blir vinter. Om du skulle drabbas av stöld av din båt eller båtmotor behöver polisen och försäkringsbolagen identifieringsuppgifter. Du hittar en blankett för vad man efterfrågar hos polisen.se och Larmtjänst.se. Sök efter "Båtkortet"


Lilla Båtkortet

20221101

Vattenansvariga meddelar att vi i oktober tillsammans förbrukade 89 kbm dricksvatten.
Det är lika med åtgången 2021 men väsentligt lägre än 2020 och 2021 då vi hade ett par större läckage.  

 

Tidigare nyheter, klicka här

 

Följ oss på Facebook, anmäl er genom att trycka på länken nedan https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/

Kontakta hemsideansvarig

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med hemsideansvarig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.
   


 

 

Aktuellt

 Årsstämma 2023

Söndag 25 Juni

Samling kl 09:30 

vid Föreningshuset

 Efter inloggning för Fastighetsägare finns det dokument under

Årsstämma 2023

 --------------------------------

Historik om Nolsterbystrand

Klicka på Fastighetsägare och logga in. Se under Området.

---------------------------

Lösenord
Behöver du som medlem få ett lösenord för att kunna logga in
på hemsidan (Fastighetsägare) 
Klicka här.

 -------------------------------
Tänk på att informera styrelsen när nya tomtägare/medlemmar
kommer till föreningen.

 

 

Park & Bad

Om man önskar få träd fällda på samfälld mark, måste man ha godkännande från styrelsen. Fällningen får bara utföras av person som innehar motorsågskörkort.  Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis får däremot utföras av alla. 

Hundägare tänk på att plocka upp hundbajs så detta inte ligger kvar längs vägar och stigar.

Vatten

Viktig information gällande vatten! (klicka på bilden)

 

vatten

 

 

Det är bevattningsförbud på området!

Gäller även egen borrad brunn.

Endast regnvatten får användas till att tvätta trädgårdsplattor, vattna blommor m.m.

 

Hamnen

Reviderad hamnordning med några viktiga förtydliganden. Finns att läsa under fliken "Hamnen".

Vägarna

Om vägarna inte är/blir sandade eller plogade i tid ber vi dig kontakta vägansvarige Lars-Göran Strömbom,  070 394 05 00.

Vid akut halka ta sand ur sandlådorna.

Bokning & betalning av snöröjning under vintern görs till
Lars Göran Strömbom  mobil:070-394 05 00

Fartbegränsning

Inom området

 håller vi hastigheten som är

30km

Tänk på barnen!

Fiskekort

 Fiskekort(nät) för Nolsterbys vatten

Beställning kan göras till
Ronny Olsson  tel: 070-2297052
Åkervägen 7
300:-/2 nät maj-sept

Besökare idag: 6
Denna månad: 31
Totalt: 42537