2021-07-11

Protokollet från årsstämman finns nu att läsa här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Du hittar protokollet under Årsstämma 2021.

2021-06-30

EFTERLYSNING - VI BEHÖVER DIN HJÄLP

Vattenläckan "lagade sig själv", sannolikt när vattnet in till en fastighet stängdes av någon gång mellan kl 14 och 21,30 tisdag 29.6. Vi behöver nu hjälp av alla er som stängde av vattnet vid den tidpunkten för att undersöka om det är något fel på ventilen. Det troliga är att det finns en trasig/kärvande ventil någonstans i området och att det orsakat den stora dricksvattenåtgången de senaste dagarna. 

För att begränsa antalet ventiler som kan vara aktuella vädjar vi till alla er som stängde ventilen tisdag em/kväll att ringa eller mejla Calle Melldén så kontrollerar vattenansvariga din ventil. Calles tel nr är 070 319 31 11 och mejl  c.mellden@telia.com. Att behöva kontrollera alla ventiler i systemet är ett mycket tidsödande och omfattande arbete då det finns 114 avstängningsventiler.

Så länge orsaken till läckaget inte hittats är det troligt att vi måste begränsa mellan vilka tider vattnet kan vara påkopplat. Borrhålen tål inte att tappas på så mycket vatten över en längre tid och filtren klarar inte heller att rena vattnet ordentligt.

Kostnad för felsökning och ev. reparation

Om våra vattenansvariga, som utför uppdraget på sin frtid, inte är tillgängliga och vi måste tillkalla ett utomstående företag på dagtid för felsökning och ev. reparation debiterar man ca 1800kr/timme. Är det kväll/natt/helg är taxan den dubbla.

Om vi skulle bli tvungna att använda ett externt företag och det visar sig att skadan förorsakats av en fastighetsägare eller någon som bor/vistas hos denne kommer föreningen att kräva att fastighetsägaren ersätter föreningen för kostnaden.  

2021-06-28
Vattenansvariga meddelar att vattnet kommer att vara avstängt kommande natt kl 22.30 - 07.00. Vattenläckan ännu inte hittad.

2021-06-28

Pågående vattenläckage 

Vattenansvariga meddelar....................
att vi har en pågående vattenläcka och att det just nu går åt mera än dubbelt så mycket vatten som normalt. Vi ber alla som är här nu att kontrollera att er avstängningskran in till fastigheten är helt öppen eller stängd. Vi misstänker att det är en sådan kran som inte hanterats korrekt. Titta gärna också i diken mm om ni ser att det står eller rinner vatten och meddela vattenansvariga. Så upptäcktes den förra läckaget.

Tyvärr medför det stora vattenuttaget att våra filter inte hinner med att rena vattnet och att det därför får brunaktig färg (humus).

Felsökning kommer att påbörjas och det kan betyda att vattnet kommer att behöva stängas av till och från under dagen och kanske också under kommande natt klockan
22.30 - 07.00.

Mera information läggs ut allt eftersom jobbet fortskrider.

2021-06-20

Så hanterar du avstängningsventilen för dricksvatten in till din fastighet

Alla fastigheter ska ha en fungerande avstängningsventil in till sin fastighet. Föreningen har över tid installerat två typer av ventiler som fungerar på olika sätt. Det är lätt att ta reda på vilken typ du har. Flertalet är “trevägs-ventiler” där det på ventilen finns ett hål för inkommande vatten, ett hål för utgående vatten och ett hål för att tömma ventilen och ledningen. Vid felaktig hantering kan du orsaka “vattenläckor” som kan tömma våra borrhål och hela området blir utan vatten och risken för intrång av relikt salt havsvatten i våra borrhål ökar. Om du genom att inte följa vår hanteringsregler förorsakar att felsökning/reparation medför kostnader för föreningen kan du bli ersättningsskyldig. 

Mer information finns här på hemsidan. Klicka på Fastighetsägare och logga in. Läs under: Vatten - Regler för användning av dricksvattnet i Nolsterbystrand.

När du stängt ventilen ska du kontrollera att inget vatten kommer ur dina kranar. Gör det det är något felaktigt och du kontaktar våra vattenansvariga.

VIKTIGT – Ledningarna från pumphuset fram till resp. tomt, inkl. avstängningsventilerna, tillhör föreningen. Behöver något åtgärdas på/vid ventilen måste du först prata med vattenansvariga som kan ge besked om vad som ska göras och vem som får utföra jobbet.
Med den här informationen får du den kunskap som behövs för att hantera avstängningsventilen korrekt. Du som fastighetsägare ansvarar för att avstängningen hanteras på rätt sätt och därför ska du också informera alla som använder din fastighet om hur man gör. Du underlättar också för vattenansvariga och medlemmar att hitta andra typer av läckor. Det är ofta ett tidsödande arbete som också kräver att vi alla är beredda att hjälpa till.
Behöver du hjälp är du alltid välkommen att kontakta våra vattenansvariga Janne Hjort, 070 658 07 78, Ulf Alshammar, 070 271 00 97 och Calle Melldén, 070 319 31 11, eller någon i styrelsen.

Till sist - Påminner om att du alltid ska stänga din ventil när du lämnar fastigheten för mera än några dagar.

- Spara gärna den här informationen för kommande behov.

Vänliga hälsningar

Styrelsen & vattenansvariga

 

2021-06-15

Det närmar sig driftsättning av fiber för oss i Nolsterbystrand.

Tisdag 22 juni mellan klockan 09 och 10 planerar entreprenören att gräva av Nolsterbystrandsvägen. Framkomligheten kommer då vara begränsad och vi ber om översyn med detta.

2021-06-12

Förtydligande ang punkt 16 på röstningsblanketten till stämman, motion ang kajakuthyrning

Det man ska ta ställning till är motionärens förslag. Är man positiv till motionärens förslag ska man kryssa i Ja. Är man negativ till motionärens förslag kryssar man i Nej. Styrelsen har i sitt förslag till beslut förordat Nej.


2021-06-11

Bevattningsförbud gäller i Östhammars kommun fr.o.m. 10 juni

Gästrike Vatten har analyserat vattentillgången i Östhammars kommun och beslutat införa bevattningsförbud fr.o.m. 10 juni på flera av de större tätorterna. Orsaken till förbudet är att grundvattenmagasinen i kommunen är små och redan utnyttjas maximalt och det finns risk för att tillgången ytterligare försämras.  Det gäller även för oss i Nolsterbystrand. Bevattningsförbudet innebär att dricksvattnet endast får användas till mat, dryck och personlig hygien.

I vårt område är det extra viktigt att iaktta sparsamhet eftersom vi annars riskerar ökad inträngning av relikt salthalten i våra brunnar vilket kan göra dricksvattnet otjänligt. 

På Gästrike Vatten finns många tips på hur du "använder vattnet smart"  

https://www.gastrikevatten.se/tipsrad/anvandvattnetsmart.109.html

bevattningsforbud

Tidigare nyheter, klicka här

 

Följ oss på Facebook, anmäl er genom att trycka på länken https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/

Information

Reviderad hamnordning med några viktiga förtydliganden. Finns att läsa under fliken "Hamnen".

Tänk på att informera styrelsen när nya tomtägare/medlemmar
kommer till föreningen.

Om man önskar få träd fällda på samfälld mark, måste man ha godkännande från styrelsen. Fällningen får bara utföras av person som innehar motorsågskörkort.  Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis får däremot utföras av alla. 

Hundägare tänk på att plocka upp hundbajs så detta inte ligger kvar längs vägar och stigar.

Bokning & betalning av snöröjning under vintern görs till
Lars Göran Strömbom  mobil:070-3940500

 

Kontakta mig

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med hemsideansvarig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.
  

 


 

 

Aktuellt

------------------------------

Historik om Nolsterbystrand

Klicka på Fastighetsägare och logga in. Se under Området.

---------------------------

Lösenord
Behöver du som medlem få ett lösenord för att kunna logga in på hemsidan (Fastighetsägare) Klicka här

 

 
 

 

 

Fiskekort(nät) för Nolsterbys vatten
Beställning kan göras till
Ronny Olsson 
tel: 070-2297052
Åkervägen 7
300:-/2 nät maj-sept

Väder Östhammar

 

Om vägarna inte är/blir sandade eller plogade i tid ber vi dig kontakta vägansvarige Lars-Göran Strömbom,  070 394 05 00.

Vid akut halka ta sand ur sandlådorna.

2019-10-15

Viktig information gällande vatten! (klicka på bilden)

 

vatten

 

 

Det är bevattningsförbud på området!

Gäller även egen borrad brunn.

Endast regnvatten får användas till att tvätta trädgårdsplattor, vattna blommor m.m.

 

 

 Fartbegränsning

Inom området

 håller vi hastigheten som är

30km

Tänk på barnen!

Besökare idag: 2
Denna månad: 297
Totalt: 37603