2019-12-03

Vattenförbrukningen var 119 kbm i oktober och 85 i november. Normal förbrukning för årstiden.

2019-10-05

Regler för vatten är uppdaterade, ni finner dem under Fastighetsägare och Vatten.

"Gällande fastigheter som har egen dricksvattenbrunn och är ansluten till föreningens vatten.

  • Det ska finnas en backventil som förhindrar att fastighetens vatten strömmar in i samfällighetens vatten.
  • Det finns olika varianter på installationer, kontakta vattenansvarig före åtgärd."


2019-08-25

Gällande bottentvätt av båtar:

Använd med fördel sjövattenpumpen som står på bryggan vid sjösättningsrampen. Du ansluter elen till din högtrycksspruta i den blå adaptern vid belysningstolpen vid rampen och vattenslangen till din högtrycksspruta. Vattenpumpen i plåtlådan ska starta automatiskt när du börjar spruta.

2019-08-10

Vattenbörbrukning i augusti var 346 m3 = 3,1 m3/fastighet

2019-08-09
Under de senaste nätterna har vattenåtgången varit ca 2 kubikmeter/natt, vilket är nära det normala vid den här årstiden. Vi följer noga om det händer något exceptionellt nu när det blir helg.

Vi ber särskilt er som kommer hit till helgen att kontrollera er avstängningsventil. Kom ihåg att den ska vara antingen helt öppen eller helt stängd. I mellanläge kan det vara så att den står i "tömningsläge" och då rinner vattnet rakt ut i marken och - i värsta fall - tömmer hela systemet. 

2019-08-01

Vattenförbrukningen i juli var 420 kubilmeter = 13,5 km3/dygn
Det bekymmersamma är framför allt att det vissa dygn och tider - främst nattetid - går åt väldigt mycket vatten. Det är något som vattenansvariga, med stöd av alla medlemmar, arbetar med att komma tillrätta med. Har du någon idé om orsaken ber vi du kontaktar Janne Hjort, tel 070 658 07 78 eller Calle Melldén, tel 070 319 31 11
 

2019-07-26

Nolsterbystrand från 500 meters höjd (klicka på bilden)

500m

 

 

2019-06-30

Vattenförbrukning - lite statistik
7 - 31 mars: 484m3 = 20m3/dygn
1 - 30 april: 280m3 = 9m3/dygn
1 - 31 maj:  260m3 = 8 m3/dygn
1 - 30 juni:  360m3 = 12m3/dygn

2019-06-24

Båtklubbens pubkväll 2019

2019-06-24

Från årsstämman 23 juni 2019

66 medlemmar – 48 fastigheter - hade hörsammat kallelsen till årets stämma som för första gången hölls vid Hamnstugan. Tursamt nog var vädrets makter på vår sida.

Till mötesordförande valdes Pia Möllerström och till sekreterare Staffan Hedman. 

Ansvarsfrihet
Anna Lindberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2018 och revisorerna revisionsberättelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Val
Till styrelseledamöter valdes Anna Lindberg och Rolf Sjödin.
Kvarstår 1 år gör Staffan Hedman, Anders Lind och Bo Thyselius. 

Till suppleanter valdes Rolf Grönberg, Peter Vornefeld och Kjell Zetterström.

Till revisorer valdes Christina Härgestam och Ewa Erixson. Till suppleant Pia Larsson.

Till valberedning valdes Anders Westman, Ragnhild Cnattingius och Åsa Lagerlöf.

Information om våra gemensamhetsanläggningar
Vägar
– Lars-Göran Strömbom – Asfaltsvägarna kommer att underhållsrepareras med hjälp av ”snabelbil”. En kommande restaurering av Nolsterbystrands- och Badviksvägen har i dagsläget en prislapp på ca 700.000kr

Vatten
- Calle Melldén och Janne Hjort – Under våren/försommaren har ett antal läckor årgärdats.
I närtid har det vid ett antal tillfällen ”försvunnit” onormalt stora volymer nattetid. Felkällan har inte hittats ännu. Vattenansvariga för resp. väg har involverats. De ska kontrollera att avstängningarna till tomterna fungerar och hur den tomter som har egna brunnar är ihopkopplade med föreningens vatten. Påminnelse om att vårt dricksvatten bara får användas till matlagning, disk och hygien.

Hamnen
- Torbjörn Lindberg – Uppfordringspumpen vid iläggningsrampen är på plats.

Park / Bad
- Rolf Sjödin - Skadorna efter stormen Alfrida är ännu inte helt åtgärdade. Flertalet stormfällda träd har tagits omhand. Vattenfall håller på med byte av stolpar och ledningar. Markskadorna ska Vallenfall åtgärda.

Utgifts-/ inkomststat och debiteringslängd för 2020 
Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag och avgiften för 2020 till 4000kr/fastighet.


Protokollet från stämman kommer att läggas på hemsidan under ”Möten”.

 

2019-06-08

Till medlemmarna i Nolsterbystrands samfällighetsförening 

Ang extrem vattenförbrukning 

Natten till 8 juni förbrukades 42 m3 vilket är extremt mycket och helt oacceptabelt då det finns risk för att brunnarna kan sina. Vattenansvariga har under dagen, 8 juni, försökt lokalisera var vattnet försvinner. Det är ett tidsödande arbete. Vi kan av vattenmätaren se att mycket vatten försvinner på helgerna, nattetid då förbrukningen normalt är låg.

Vi vädjar nu till alla att se över sina egna ledningar, kranar, kopplingar och avstängningar så dessa är hela och fungerar som de ska.

Om du har egen brunn måste du se till så att föreningens vatten INTE kan fylla på brunnen. Den typen av ”läckage” är inte tillåten.

Under tiden fram till midsommar kommer de vattenansvariga för resp. väg att, tillsammans med respektive fastighetsägare, kontrollera att fastigheten har fungerande avstängning.

Vi ber också att alla ska sätta ut en gulmålad stolpe vid avstängningen för att man vid felsökning lätt ska se var avstängningen finns.

Läs också ”Regler för användning av dricksvattnet i Nolsterbystrand” här på föreningens hemsida. Klicka på Fastighetsägare (till vänster) och logga in.  

Hälsningar

Vattenansvariga och styrelsen

 

2019-05-20
Förtydligande information om "Regler för användningen av dricksvattnet i Nolsterbystrand". Klicka på Fastighetsägare (till vänster) och logga in som medlem.


2019-05-08
Båtmotorstölder i närområdet
Under föregående vecka har ett antal båtmotorer stulits vid Ängsfjärden. Som vanligt gäller att du larmar polisen om du ser något misstänkt.

 

2019-05-04
Idag 4/5 har vattenansvariga systematiskt gått igenom hela området för att leta efter vattenläckor. En stor läcka upptäcktes på Åkervägen. För att minska risken för onödiga läckage vill vi att ALLA stänger av vattnet till sin fastighet när man åker därifrån. / Styrelsen


2019-04-28
Då Ronny Olsson inte kunde närvara på städdagen uteblev lotteriet av fiskekort. Styrelsen har därför lottat och vinnarna av fiskekort för 2019 är Jonas Nohlden och Calle Melldén, stort grattis!

Kontakta Ronny Olsson 070-2297052, för att få era fiskekort.


2019-03-25 
Sommarvattnet slås prel. på 13 april - vattenansvariga kallas att medverka
Tjälen håller nu på att gå ur jorden och planen är att sommarvattnet ska slås på 13 april.
Vattenansvariga för resp. väg/område kallas att hjälpa till. Samling vid Pumphuset kl 08:00.
Kan du inte vara med själv måste du skaffa en ersättare.

2019-03-01
Nya vindfällda träd

Omhändertagandet av de stormfällda träden är nu avslutad. Men det har blåst kraftigt under de senaste dagarna och ytterligare ett 25-tal träd har fallit. Det visade sig att många av dessa hade skador på rotsystemen som uppkom i samband med stormen Alfrida och att de därför stod osäkert. Även dessa träd har tagits om hand. Några träd som huggarna inte kunde komma åt får vi ta hand om själva.

Nu återstår att städa upp i hela området och återställa markskador som de tunga maskinera orsakat.

2019-02-26

Nu röjer man efter stormen

Fa Christer Pettersson är nu i full gång med att ta rätt på de stormfällda träden.
De räknar med att vara klara senast torsdag 28 februari. 

 

2019-02-04

Röjning efter stormen

Vi har nu ett avtal med F:a Christer Pettersson. Hans företag kommer att ta hand om alla fallna/lutande träd på samfällighetens mark - "allmänningarna". Man planerar att komma igång i mitten av februari.

 

Om du som enskild fastighetsägare har träd på din tomt som du vill ha hjälp med gäller, som tidigare meddelats, att var och en får kontakta Christer Pettsersson och komma överens om vad som ska göras och till vilken kostnad. Se instruktioner i mejl från 17 januari.  Info finns också på föreningens hemsida, www.nolsterbystrand.se

 

Årsavgiften 2019

Alla ska nu ha fått fakturan för årsavgiften 2019. Saknar du den ber jag att du kontaktar undertecknad. 

EN VÄDJAN: RESPEKTERA ATT FAKTURAN SKA VARA BETALD SENAST 28 FEBRUARI. Påminnelser och dröjsmål kostat föreningen onödiga pengar. 

 

Logga

Påminner om att styrelsen gärna vill få in flera förslag till logga. Tänk till och skicka in!

 

Vinterhälsningar

Styrelsen gm.

Bo Thyselius

Kassör
Tel: 070-528 85 95
Mail: bo.thyselius@gmail.com

 


 

2019-01-24

 

ÅRSAVGIFTEN 2019

Avierna med avgiften för 2019 har 22 januari skickats med e-post 

till alla medlemmar som har lämnat en sådan adress till föreningen. 

OBSERVERA att det kan hända att ditt e-postprogram sorterar 

mejlet som SKRÄPPOST så kontrollera även där om mejlet finns.

 

Har du inte fått aviseringen alls kontaktar du kassören (se nedan)

så ordnar vi med en ny avi.

 

De som aviseras via vanlig post bör ha fått sina kuvert senast 

måndag 28 januari.   

 

Hälsningar

Bo Thyselius
Kassör

Tel: 070-528 85 95
Mail: bo.thyselius@hotmail.com

 


 

2019-01-17

 

Information till medlemmarna i Nolsterbystrands Samfällighetsförening (klicka på bilden nedan)

 

Information om röjning av fallna träd


 

2019-01-14

 

Till medlemmarna i Nolsterbystrands samfällighetsförening

 

2019-01-02

Det är många medlemmar som är oroliga ang Alfridas framfart. 

Vi har idag gått runt i området för att se vad Alfrida har ställt till med. Många träd, mest tall och gran, har blåst ned med stora rotvältor som gapar. Förödelsen är stor på både tomter och allmän mark. Vi har dock inte sett något hus som blivit skadat. 

I nuläget har vi ingen el. Högspänningsledningarna är skadade på många ställen. Vattenfall jobbar för högtryck. Tyvärr får vi nog vänta någon dag eller två innan elen kommer tillbaka. 

I hamnen är förödelsen stor. Båtarna har farit runt i vinden. Vi rekommenderar att ni som har er båt i hamnen om möjligt åker hit för att se över eventuella skador. 

//Anna Lindberg

 

 49676374_1116822188477208_2076540237198131200_n

49730773_1116822208477206_4886692744325496832_n

 

 

 

 

 

2018-06-08

P.g.a. den nya lagen om personuppgitslagring GDPR har vi blivit tvugna att se över vad vi presenterar på hemsidan och vilken säkerhet denna har.

Se information här

Därför är lösenordet ändrat, du ansöker om nytt lösen under menyn Fastighetsägare.

 

Mvh Styrelsen gm Anders Lind

 

Calle Melden och Torbjörn Lindberg har monterat nya elplintar i hamnen. För att ta ström från dem behövs en CEE kontakt. Adapter till vanlig jordad kontakt finns att köpa för 99kr på bla Clas Olsson, klicka på bilden nedan för mer information.

CEE adapter

 

 

 

Följ oss på Facebook, anmäl er genom att trycka på länken https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/

Information

Reviderad hamnordning med några viktiga förtydliganden. Finns att läsa under fliken "Hamnen".

Tänk på att informera styrelsen när nya tomtägare/medlemmar
kommer till föreningen.

Om man önskar få träd fällda på samfälld mark, måste man ha godkännande från styrelsen. Fällningen får bara utföras av person som innehar motorsågskörkort.  Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis får däremot utföras av alla. 

Hundägare tänk på att plocka upp hundbajs så detta inte ligger kvar längs vägar och stigar.

Bokning & betalning av snöröjning under vintern görs till
Lars Göran Strömbom  mobil:070-3940500

 

Kontakta mig

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med hemsideansvarig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.
  

 


 

 

Aktuellt
NYTT
Historik om Nolsterbystrand. 
Klicka på Fastighetsägare och logga in. Se under Området.

 

Behöver du som medlem få ett lösenord för att kunna logga in på hemsidan (Fastighetsägare) klickar du här
 

 

 

Fiskekort(nät) för Nolsterbys vatten
Beställning kan göras till
Ronny Olsson 
tel: 070-2297052
Åkervägen 7
300:-/2 nät maj-sept

Väder Östhammar

 

Om vägarna inte är/blir sandade eller plogade i tid ber vi dig kontakta vägansvarige Lars-Göran Strömbom,  070 394 05 00.

Vid akut halka ta sand ur sandlådorna.

2019-10-15

Viktig information gällande vatten! (klicka på bilden)

 

vatten

 

 

Det är bevattningsförbud på området!

Gäller även egen borrad brunn.

Endast regnvatten får användas till att tvätta trädgårdsplattor, vattna blommor m.m.

 

 

 Fartbegränsning

Inom området

 håller vi hastigheten som är

30km

Tänk på barnen!

Besökare idag: 3
Denna månad: 71
Totalt: 30862