2019-06-16

Kallelse till årsstämman finns här (klicka på texten)

 

2019-06-08

Midsommar Nolsterby 2019

 

2019-06-08

Till medlemmarna i Nolsterbystrands samfällighetsförening 

Ang extrem vattenförbrukning 

Natten till 8 juni förbrukades 42 m3 vilket är extremt mycket och helt oacceptabelt då det finns risk för att brunnarna kan sina. Vattenansvariga har under dagen, 8 juni, försökt lokalisera var vattnet försvinner. Det är ett tidsödande arbete. Vi kan av vattenmätaren se att mycket vatten försvinner på helgerna, nattetid då förbrukningen normalt är låg.

Vi vädjar nu till alla att se över sina egna ledningar, kranar, kopplingar och avstängningar så dessa är hela och fungerar som de ska.

Om du har egen brunn måste du se till så att föreningens vatten INTE kan fylla på brunnen. Den typen av ”läckage” är inte tillåten.

Under tiden fram till midsommar kommer de vattenansvariga för resp. väg att, tillsammans med respektive fastighetsägare, kontrollera att fastigheten har fungerande avstängning.

Vi ber också att alla ska sätta ut en gulmålad stolpe vid avstängningen för att man vid felsökning lätt ska se var avstängningen finns.

Läs också ”Regler för användning av dricksvattnet i Nolsterbystrand” här på föreningens hemsida. Klicka på Fastighetsägare (till vänster) och logga in.  

Hälsningar

Vattenansvariga och styrelsen

2019-05-20
Förtydligande information om "Regler för användningen av dricksvattnet i Nolsterbystrand". Klicka på Fastighetsägare (till vänster) och logga in som medlem.

2019-05-20

Långalma hembygdsförening ämnar genomföra en traditionell bilorientering 6/6 (Nationaldagen). Dock går en av deras normala delsträckor inte att genomföra p.g.a. dålig väg.

Vi fick frågan om de kunde få ha en kontroll i vår hamn. Styrlesen har godkänt detta, det handlar om ett 20-tal bilar och de har lovat att hålla ned hastigheten.

2019-05-10
Nu är läckan på Åkervägen lagad. 
  

2019-05-08
Båtmotorstölder i närområdet
Under föregående vecka har ett antal båtmotorer stulits vid Ängsfjärden. Som vanligt gäller att du larmar polisen om du ser något misstänkt.

2019-05-08
Vattenledningen är nu reparerad

och vattnet är påsläppt. Som alltid när man gör ingrepp i ledningarna kommer vattnet att vara missfärgat under en tid. 

2019-05-07
Huvudvattenledningen ur funktion 
I sambande med grävarbete för el har Vattenfall grävt av vår huvudvattenledning vilket betyder att hela området är utan vatten för tillfället. Material för att reparera skadan är beställt och reparation beräknas genomföras under onsdagen 8 maj. Delar av området har fått vattnet tillbaka ikväll. 

 

2019-05-04
Idag 4/5 har vattenansvariga systematiskt gått igenom hela området för att leta efter vattenläckor. En stor läcka upptäcktes på Åkervägen. För att minska risken för onödiga läckage vill vi att ALLA stänger av vattnet till sin fastighet när man åker därifrån. / Styrelsen 

2019-04-29
Tack för bra uppslutning och arbetsinsats på den årliga vårstäddagen.


2019-04-28
Då Ronny Olsson inte kunde närvara på städdagen uteblev lotteriet av fiskekort. Styrelsen har därför lottat och vinnarna av fiskekort för 2019 är Jonas Nohlden och Calle Melldén, stort grattis!

Kontakta Ronny Olsson 070-2297052, för att få era fiskekort.


2019-04-17
Det har varit mycket kallt på nätterna så vattenansvariga avvaktade med att sätta på vattnet i helgen. Det kommer istället att ske på långfredag 19/4. Vattnet kommer då att vara avstängt mellan 9,00 - 12.00.


2019-03-25 
Sommarvattnet slås prel. på 13 april - vattenansvariga kallas att medverka
Tjälen håller nu på att gå ur jorden och planen är att sommarvattnet ska slås på 13 april.
Vattenansvariga för resp. väg/område kallas att hjälpa till. Samling vid Pumphuset kl 08:00.
Kan du inte vara med själv måste du skaffa en ersättare.

2019-03-25
Vattenläcka hittad
 
Efter mycket detektivarbete har Janne Hjort och Calle Melldén hittat en vattenläcka. Det visade sig vara ett läckage på vintervattenledningen på Åkervägen. På Hamnplatån/Platåslingan finns roligen också en läcka men den är inte lokaliserad än. Båda dessa slingor är nu avstängda. Ev. öppnas de över helgen. 

2019-03-01
Nya vindfällda träd

Omhändertagandet av de stormfällda träden är nu avslutad. Men det har blåst kraftigt under de senaste dagarna och ytterligare ett 25-tal träd har fallit. Det visade sig att många av dessa hade skador på rotsystemen som uppkom i samband med stormen Alfrida och att de därför stod osäkert. Även dessa träd har tagits om hand. Några träd som huggarna inte kunde komma åt får vi ta hand om själva.

Nu återstår att städa upp i hela området och återställa markskador som de tunga maskinera orsakat.

2019-02-26

Nu röjer man efter stormen

 Fa Christer Pettersson är nu i full gång med att ta rätt på de stormfällda träden.
De räknar med att vara klara senast torsdag 28 februari. 

2019-02-04

Röjning efter stormen

Vi har nu ett avtal med F:a Christer Pettersson. Hans företag kommer att ta hand om alla fallna/lutande träd på samfällighetens mark - "allmänningarna". Man planerar att komma igång i mitten av februari.

 

Om du som enskild fastighetsägare har träd på din tomt som du vill ha hjälp med gäller, som tidigare meddelats, att var och en får kontakta Christer Pettsersson och komma överens om vad som ska göras och till vilken kostnad. Se instruktioner i mejl från 17 januari.  Info finns också på föreningens hemsida, www.nolsterbystrand.se

 

Årsavgiften 2019

Alla ska nu ha fått fakturan för årsavgiften 2019. Saknar du den ber jag att du kontaktar undertecknad. 

EN VÄDJAN: RESPEKTERA ATT FAKTURAN SKA VARA BETALD SENAST 28 FEBRUARI. Påminnelser och dröjsmål kostat föreningen onödiga pengar. 

 

Logga

Påminner om att styrelsen gärna vill få in flera förslag till logga. Tänk till och skicka in!

 

Vinterhälsningar

Styrelsen gm.

Bo Thyselius

Kassör
Tel: 070-528 85 95
Mail: bo.thyselius@gmail.com

 


 

2019-01-24

 

ÅRSAVGIFTEN 2019

Avierna med avgiften för 2019 har 22 januari skickats med e-post 

till alla medlemmar som har lämnat en sådan adress till föreningen. 

OBSERVERA att det kan hända att ditt e-postprogram sorterar 

mejlet som SKRÄPPOST så kontrollera även där om mejlet finns.

 

Har du inte fått aviseringen alls kontaktar du kassören (se nedan)

så ordnar vi med en ny avi.

 

De som aviseras via vanlig post bör ha fått sina kuvert senast 

måndag 28 januari.   

 

Hälsningar

Bo Thyselius
Kassör

Tel: 070-528 85 95
Mail: bo.thyselius@hotmail.com

 


 

2019-01-17

 

Information till medlemmarna i Nolsterbystrands Samfällighetsförening (klicka på bilden nedan)

 

Information om röjning av fallna träd


 

2019-01-14

 

Till medlemmarna i Nolsterbystrands samfällighetsförening

 

2019-01-02

Det är många medlemmar som är oroliga ang Alfridas framfart. 

Vi har idag gått runt i området för att se vad Alfrida har ställt till med. Många träd, mest tall och gran, har blåst ned med stora rotvältor som gapar. Förödelsen är stor på både tomter och allmän mark. Vi har dock inte sett något hus som blivit skadat. 

I nuläget har vi ingen el. Högspänningsledningarna är skadade på många ställen. Vattenfall jobbar för högtryck. Tyvärr får vi nog vänta någon dag eller två innan elen kommer tillbaka. 

I hamnen är förödelsen stor. Båtarna har farit runt i vinden. Vi rekommenderar att ni som har er båt i hamnen om möjligt åker hit för att se över eventuella skador. 

//Anna Lindberg

 

 49676374_1116822188477208_2076540237198131200_n

49730773_1116822208477206_4886692744325496832_n

 

 

 

 

 

2018-06-08

P.g.a. den nya lagen om personuppgitslagring GDPR har vi blivit tvugna att se över vad vi presenterar på hemsidan och vilken säkerhet denna har.

Se information här

Därför är lösenordet ändrat, du ansöker om nytt lösen under menyn Fastighetsägare.

 

Mvh Styrelsen gm Anders Lind

 

Calle Melden och Torbjörn Lindberg har monterat nya elplintar i hamnen. För att ta ström från dem behövs en CEE kontakt. Adapter till vanlig jordad kontakt finns att köpa för 99kr på bla Clas Olsson, klicka på bilden nedan för mer information.

CEE adapter

 

 

 

Följ oss på Facebook, anmäl er genom att trycka på länken https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/

Information

Reviderad hamnordning med några viktiga förtydliganden. Finns att läsa under fliken "Hamnen".

Tänk på att informera styrelsen när nya tomtägare/medlemmar
kommer till föreningen.

Om man önskar få träd fällda på samfälld mark, måste man ha godkännande från styrelsen. Fällningen får bara utföras av person som innehar motorsågskörkort.  Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis får däremot utföras av alla. 

Hundägare tänk på att plocka upp hundbajs så detta inte ligger kvar längs vägar och stigar.

Bokning & betalning av snöröjning under vintern görs till
Lars Göran Strömbom  mobil:070-3940500

 

Kontakta mig

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med hemsideansvarig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.
  

 


 

 

Aktuella datum
Midsommarfirande 21:a juni

(klicka här för mer info)

 

Årsstämma 23 juni 10,00

vid Hamnstugan, medtag något att sitta på.

Handlingar till stämman finns att läsa i Hamnstugan.

Klicka här för att se kallelesen.

 
 

 

 

Fiskekort(nät) för Nolsterbys vatten
Beställning kan göras till
Ronny Olsson 
tel: 070-2297052
Åkervägen 7
300:-/2 nät maj-sept

Väder Östhammar

 

Om vägarna inte är/blir sandade eller plogade i tid ber vi dig kontakta Ronny Olsson i styrelsen, rool46@gmail.com.

Vid akut halka ta sand ur sandlådorna.

2018-06-05

Viktig information gällande vatten! (klicka på bilden)

 

vatten

 

 

Det är bevattningsförbud på området!

Gäller även egen borrad brunn.

Endast regnvatten får användas till att tvätta trädgårdsplattor, vattna blommor m.m.

 

 

 Fartbegränsning

Inom området

 håller vi hastigheten som är

30km

Tänk på barnen!

Besökare idag: 6
Denna månad: 303
Totalt: 28946