2020-02-04
Fakturorna för årsavgiften skickades ut idag. Flertalet har skickats via mejl. Ber att du kontrollerar också i skräpkorgen för ibland händer det att mejlet hamnar där (särskilt du som har hotmail) 
Saknar du fakturan - kontakta kassören Bo Thyselius, 070-528 85 95

2020-01-02
I december gick det åt 58 kbm vatten.

2019-12-03

Vattenförbrukningen var 119 kbm i oktober och 85 i november. Normal förbrukning för årstiden.

2019-10-05

Regler för vatten är uppdaterade, ni finner dem under Fastighetsägare och Vatten.

"Gällande fastigheter som har egen dricksvattenbrunn och är ansluten till föreningens vatten.

  • Det ska finnas en backventil som förhindrar att fastighetens vatten strömmar in i samfällighetens vatten.
  • Det finns olika varianter på installationer, kontakta vattenansvarig före åtgärd."


 

2019-07-26

Nolsterbystrand från 500 meters höjd (klicka på bilden)

500m

 

 2019-06-24

Från årsstämman 23 juni 2019

66 medlemmar – 48 fastigheter - hade hörsammat kallelsen till årets stämma som för första gången hölls vid Hamnstugan. Tursamt nog var vädrets makter på vår sida.

Till mötesordförande valdes Pia Möllerström och till sekreterare Staffan Hedman. 

Ansvarsfrihet
Anna Lindberg föredrog verksamhetsberättelsen för 2018 och revisorerna revisionsberättelsen.
Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Val
Till styrelseledamöter valdes Anna Lindberg och Rolf Sjödin.
Kvarstår 1 år gör Staffan Hedman, Anders Lind och Bo Thyselius. 

Till suppleanter valdes Rolf Grönberg, Peter Vornefeld och Kjell Zetterström.

Till revisorer valdes Christina Härgestam och Ewa Erixson. Till suppleant Pia Larsson.

Till valberedning valdes Anders Westman, Ragnhild Cnattingius och Åsa Lagerlöf.

Information om våra gemensamhetsanläggningar
Vägar
– Lars-Göran Strömbom – Asfaltsvägarna kommer att underhållsrepareras med hjälp av ”snabelbil”. En kommande restaurering av Nolsterbystrands- och Badviksvägen har i dagsläget en prislapp på ca 700.000kr

Vatten
- Calle Melldén och Janne Hjort – Under våren/försommaren har ett antal läckor årgärdats.
I närtid har det vid ett antal tillfällen ”försvunnit” onormalt stora volymer nattetid. Felkällan har inte hittats ännu. Vattenansvariga för resp. väg har involverats. De ska kontrollera att avstängningarna till tomterna fungerar och hur den tomter som har egna brunnar är ihopkopplade med föreningens vatten. Påminnelse om att vårt dricksvatten bara får användas till matlagning, disk och hygien.

Hamnen
- Torbjörn Lindberg – Uppfordringspumpen vid iläggningsrampen är på plats.

Park / Bad
- Rolf Sjödin - Skadorna efter stormen Alfrida är ännu inte helt åtgärdade. Flertalet stormfällda träd har tagits omhand. Vattenfall håller på med byte av stolpar och ledningar. Markskadorna ska Vallenfall åtgärda.

Utgifts-/ inkomststat och debiteringslängd för 2020 
Stämman beslutar fastställa styrelsens förslag och avgiften för 2020 till 4000kr/fastighet.


 

 

 

 

 

 

 

2019-01-02

Det är många medlemmar som är oroliga ang Alfridas framfart. 

Vi har idag gått runt i området för att se vad Alfrida har ställt till med. Många träd, mest tall och gran, har blåst ned med stora rotvältor som gapar. Förödelsen är stor på både tomter och allmän mark. Vi har dock inte sett något hus som blivit skadat. 

I nuläget har vi ingen el. Högspänningsledningarna är skadade på många ställen. Vattenfall jobbar för högtryck. Tyvärr får vi nog vänta någon dag eller två innan elen kommer tillbaka. 

I hamnen är förödelsen stor. Båtarna har farit runt i vinden. Vi rekommenderar att ni som har er båt i hamnen om möjligt åker hit för att se över eventuella skador. 

//Anna Lindberg

 

 49676374_1116822188477208_2076540237198131200_n

49730773_1116822208477206_4886692744325496832_n

 

 

 

 

 

2018-06-08

P.g.a. den nya lagen om personuppgitslagring GDPR har vi blivit tvugna att se över vad vi presenterar på hemsidan och vilken säkerhet denna har.

Se information här

Därför är lösenordet ändrat, du ansöker om nytt lösen under menyn Fastighetsägare.

 

Mvh Styrelsen gm Anders Lind

 

Calle Melden och Torbjörn Lindberg har monterat nya elplintar i hamnen. För att ta ström från dem behövs en CEE kontakt. Adapter till vanlig jordad kontakt finns att köpa för 99kr på bla Clas Olsson, klicka på bilden nedan för mer information.

CEE adapter

 

 

 

Följ oss på Facebook, anmäl er genom att trycka på länken https://www.facebook.com/groups/Nolsterbystrand/

Information

Reviderad hamnordning med några viktiga förtydliganden. Finns att läsa under fliken "Hamnen".

Tänk på att informera styrelsen när nya tomtägare/medlemmar
kommer till föreningen.

Om man önskar få träd fällda på samfälld mark, måste man ha godkännande från styrelsen. Fällningen får bara utföras av person som innehar motorsågskörkort.  Röjning av sly och gräs med röjsåg på samfälld mark på frivillig basis får däremot utföras av alla. 

Hundägare tänk på att plocka upp hundbajs så detta inte ligger kvar längs vägar och stigar.

Bokning & betalning av snöröjning under vintern görs till
Lars Göran Strömbom  mobil:070-3940500

 

Kontakta mig

Om du har några frågor eller bara vill komma i kontakt med hemsideansvarig kan du skicka ett mail från formuläret nedan.
  

 


 

 

Aktuellt

Vårstäddag

Lördag 25 april 09,00

----------------------------

Midsommarfirande

19 juni

----------------------------

Årsstämma

Söndag 21 juni 10,00 vid hamnstugan

----------------------------

Höststäddag

Lördag 3 oktober, 09,00

-----------------------------

 

NYTT
Historik om Nolsterbystrand. 
Klicka på Fastighetsägare och logga in. Se under Området.

 Behöver du som medlem få ett lösenord för att kunna logga in på hemsidan (Fastighetsägare) Klicka här

 
 

 

 

Fiskekort(nät) för Nolsterbys vatten
Beställning kan göras till
Ronny Olsson 
tel: 070-2297052
Åkervägen 7
300:-/2 nät maj-sept

Väder Östhammar

 

Om vägarna inte är/blir sandade eller plogade i tid ber vi dig kontakta vägansvarige Lars-Göran Strömbom,  070 394 05 00.

Vid akut halka ta sand ur sandlådorna.

2019-10-15

Viktig information gällande vatten! (klicka på bilden)

 

vatten

 

 

Det är bevattningsförbud på området!

Gäller även egen borrad brunn.

Endast regnvatten får användas till att tvätta trädgårdsplattor, vattna blommor m.m.

 

 

 Fartbegränsning

Inom området

 håller vi hastigheten som är

30km

Tänk på barnen!

Besökare idag: 0
Denna månad: 143
Totalt: 31249